GDP

 

Följande är exempel på tjänster som kan erbjudas inom området Good Distribution Practice (GDP):

  • Stöd i implementering och uppdatering av GDP processer
  • Skrivande av SOPar
  • Framtagande av träningsmaterial samt utförande av träning i GDP
  • Utförande av egeninspektion inom GDP
  • Stöd i förberedelsearbete inför GDP inspektion