Kvalitetssystem

 

Följande tjänster erbjuds inom området kvalitetssystem:

  • Stöd i implementering och underhåll av GxP kvalitetssystem
  • Stöd i implementering och uppdatering av processer
  • Skrivande av SOPar
  • Framtagande av träningsmaterial samt utförande av träning
  • Koordinering, förberedelse, genomförande och uppföljning av audit / inspektion
  • Avvikelse- samt CAPA-dokumentation