Tjänster

 

AJ PCA erbjuder compliance-tjänster inom flertalet av de områden som med ett samlingsnamn brukar kallas medicinsk support;

Quality, Marketing Compliance, Regulatory Affairs, Pharmacovigilance.

AJ PCA åtar sig såväl uppdrag av kortare karaktär (punktinsatser) som längre uppdrag vid exempelvis frånvaro av ordinarie personal.

För exempel på arbetsuppgifter, se information under respektive flik.