Marknadsföringsetik

 

Följande tjänster erbjuds inom området marknadsföringsetik:

  • Rådgivning och support gällande informationsmaterial samt aktiviteter riktade mot hälso- och sjukvården samt allmänhet
  • Granskning och godkännande av informationsmaterial
  • Granskning och godkännande av aktiviteter
  • Stöd i att uppfylla Efpia Disclosure Code dvs offentliggörande av värdeöverföringar till hälso- och sjukvård
  • Stöd i implementering och uppdatering av marknadsföringsetiska processer
  • Framtagande av träningsmaterial samt utförande av träning i marknadsföringsetik